OVEREENKOMSTEN

Op het gebied van horizontale en verticale overeenkomsten heeft Lexonomics onder andere de volgende ervaring:

 

Exclusieve afnameverplichtingen Nederlandse biermarkt. Na een analyse van de concurrentie op de Nederlandse biermarkt maakte de ACM op 7 juni 2013 bekend dat er geen aanleiding is om exclusieve afnameverplichtingen in contracten tussen brouwers en horecaondernemers, te verbieden. Lexonomics stond Grolsch bij met een economische beoordeling van de studies die voor de ACM aanleiding waren om de concurrentie analyse uit te voeren.

 

Exclusieve leveringsverplichtingen telersverenigingen. Op 28 september 2012 publiceerde het Gerechtshof ‘s-Gravenhage de uitspraak inzake The Greenery en een lidteler. Het Hof oordeelde dat de exclusieve leveringsverplichting van de lidteler aan The Greenery niet in strijd is met de Mededingingswet. Lexonomics stond The Greenery en haar juridische adviseurs in de procedure bij met een economische analyse.

 

Voorwaardelijke kortingen CRV. Op 7 oktober 2010 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in de CRV zaak over verschillende kortingen van CRV die door de NMa als misbruik van een dominante positie waren beoordeeld. Lexonomics heeft in opdracht van CRV een economische analyse uitgevoerd waaruit bleek dat de kortingen geen mededingingsbeperkende effecten hadden. Het CBb oordeelde, onder andere verwijzend naar het Lexonomics onderzoek, dat de kortingen geen misbruik vormden.

 

Mededingingsanalyse zorggroepen. In juli 2010 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de uitvoeringstoets Mededingingsanalyse zorggroepen. Hierin geeft de NZa haar visie op concurrentie aspecten van zorggroepen, organisaties waarin individuele zorgaanbieders samenwerken bij het leveren van zorg voor chronische aandoeningen. In augustus 2010 publiceerden de NMa en de NZa gezamenlijk de Richtsnoeren zorggroepen. Lexonomics gaf economisch advies aan de NZa met betrekking tot beide publicaties.

 

Niet-horizontale concentraties. Op 11 oktober gaf Theon van Dijk op het 5e jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2007 een presentatie over de concept richtsnoeren niet-horizontale concentraties van de Europese Commissie.

 

Gezamenlijk preferentiebeleid. Lexonomics heeft een analyse uitgevoerd voor BOGIN (Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland) naar de economische effecten van gezamenlijk en individueel preferentiebeleid van zorgverzekeraars in Nederland.

 

“Self-assessment”. Lexonomics heeft een “self-assessment” uitgevoerd voor een Nederlandse inkooporganisatie op grond van de Richtsnoeren Horizontale Overeenkomsten.

 

Distributiesysteem De Beers. Lexonomics heeft voor een aantal handelaren/zichthouders een economische analyse uitgevoerd van de competitieve effecten van het “Supplier of Choice” distributiesysteem van De Beers in het kader van een diepteonderzoek van de Europese Commissie.