OCTROOIEN EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Op het gebied van octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten biedt Lexonomics een waaier aan diensten. Lexonomics berekent economische schade als gevolg van inbreuken van intellectuele eigendomsrechten. Op basis van economische inzichten adviseert Lexonomics ondernemingen inzake het strategisch gebruik van intellectuele eigendomsrechten.  In de EU wordt het pakket inzake het Europees octrooi met eenheidswerking (“unitary patent package”) ingevoerd – Lexonomics geeft advies over de economische gevolgen van dit pakket voor ondernemingen.