MISBRUIK ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE

Lexonomics heeft economische analyses uitgevoerd op uiteenlopende vormen van misbruik van economische machtsposities, waaronder kortingen, inkoopmacht en prijs discriminatie. Sommige analyses vormden een onderdeel van “self-assessments” en “compliance” programma’s. Lexonomics heeft ook expert economische rapporten voorbereid voor rechtzaken. Een selectie van zaken:

 

Voorwaardelijke kortingen Mars Nederland. Op 29 juli 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch bepaald in een kort geding zaak tussen Nestlé Nederland en Mars Nederland, dat Mars Nederland het ondernemingsprogramma met voorwaardelijke kortingen voor tankstation shops niet verder mag uitrollen. Lexonomics heeft voor Nestlé Nederland een economische analyse uitgevoerd van de competitieve effecten van het Mars ondernemingsprogramma.

 

Voorwaardelijke kortingen CRV. Op 7 oktober 2010 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in de CRV zaak over verschillende kortingen van CRV die door de NMa als misbruik van een dominante positie waren beoordeeld. Lexonomics heeft in opdracht van CRV een economische analyse uitgevoerd waaruit bleek dat de kortingen geen mededingingsbeperkende effecten hadden. Het CBb oordeelde, onder andere verwijzend naar het Lexonomics onderzoek, dat de kortingen geen misbruik vormden.

 

Tegenwerkende kopersmacht. Op 16 februari 2010 publiceerde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak waarin het 2008 marktanalysebesluit vaste gespreksafgifte van OPTA  wordt bevestigd. Lexonomics voerde voor OPTA een studie uit naar tegenwerkende kopersmacht die centraal stond in het marktanalysebesluit.

 

Prijs discriminatie. Op 16 maart 2007 gaf Theon van Dijk een presentatie op de ACLE Workshop on Strategic Firm-Authority Interaction in Antitrust, Merger Control and Regulation. Titel van zijn presentatie was “Banning price discrimination by dominant firms”.

 

“Compliance” programma. Als onderdeel van een intern “compliance” programma heeft Lexonomics de economische effecten van een kortingsschema van een grote Europese onderneming beoordeeld.