Lexonomics | ECONOMISCH ADVIES
15809
home,page,page-id-15809,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

Lexonomics is een economisch adviesbureau, gespecialiseerd in mededingings- en reguleringszaken en economische aspecten van intellectueel eigendom. Lexonomics staat partijen met economisch advies bij in procedures voor mededingingsautoriteiten en in civiele zaken. 

 

Lexonomics heeft ruime ervaring in alle belangrijke gebieden van mededingings- en reguleringsbeleid, waaronder fusies en overnames, misbruik van economische machtsposities, staatssteun, kartels, economische schadeberekeningen, horizontale overeenkomsten, verticale overeenkomsten, analyses van aanmerkelijke marktmacht, prijsregulering en andere verplichtingen in sector-specifiek toezicht. Lexonomics adviseert klanten over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten en berekent economische schade als gevolg van inbreuk.

Lees meer...

Lexonomics geeft praktisch en professioneel advies dat gebaseerd is op geavanceerde economische en kwantitatieve analyses en dat waar nodig gebruik maakt van inzichten uit recente economisch literatuur.

 

Lexonomics heeft meer dan 10 jaar ervaring met het adviseren van ondernemingen, mededingingsautoriteiten en sectorspecifieke toezichthouders op het gebied van mededinging en regulering. Sinds de oprichting in 2005 heeft Lexonomics ondernemingen, uiteenlopend van MKBs tot multinationale ondernemingen, bijgestaan in procedures voor de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten. Ook heeft Lexonomics partijen en hun juridische raadgevers met economisch advies bijgestaan in een groot aantal civiele zaken, waaronder kartelschadezaken. Op basis van directe ervaring met analyses van octrooien en andere intellectueel eigendomsrechten is Lexonomics tenslotte in staat om expert economisch advies te geven over schade als gevolg van inbreuk en het strategieën op het gebied van intellectueel eigendom.

Actueel

Lexonomics wordt onderdeel van E.CA Economics

Per 2 november 2016 wordt Lexonomics onderdeel van E.CA Economics (www.e-ca.com). Theon van Dijk sluit zich aan bij E.CA Economics en wordt een directeur in E.CA’s kantoor in Brussel. E.CA Economics is één van de toonaangevende Europese economische adviesbureaus op het gebied van mededingingseconomie, met meer dan 25 gespecialiseerde economen en kantoren in Berlijn en Brussel.

Global Competition Review 4e Jaarlijkse IP & Antitrust Congres in Brussel

Op 2 juni vond in Brussel het 4e jaarlijkse IP & Antitrust Congres van de Global Competition Review plaats. Het congres gaf de laatste stand van zaken in Europa op het gebied van innovatie, intellectueel eigendom en mededinging. Lexonomics ging in op de rol van innovaties en octrooien bij de beoordeling van fusies. Een beschrijving van het programma is hier te vinden.