FUSIES & OVERNAMES

Lexonomics heeft economische analyses uitgevoerd ten behoeve van fuserende partijen en hun juridische adviseurs voor transacties voor de Europese Commissie en de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt. Lexonomics heeft ook derde partijen geadviseerd.

 

KPN/CIF. Op 10 april 2012 hebben KPN en CIF, eigenaar van kabelbedrijf CAIW, hun vergunningsaanvraag bij de NMa voor een overname van CAIW door KPN ingetrokken. Lexonomics heeft tijdens de beoordelingsprocedure een derde partij geadviseerd.

 

Koninklijke Philips/Indal Group. Op 21 december 2011 heeft DG Mededinging van de Europese Commissie de overname van Indal door Koninklijke Philips (M.6357) onvoorwaardelijk goedgekeurd. Philips en Indal zijn beiden internationaal actief op het gebied van professionele lichtarmaturen, voor gebruik binnen en buiten. Lexonomics heeft Koninklijke Philips gedurende het gehele overname proces geadviseerd.

 

Eureko/De Friesland. Op 1 juni 2011 keurde de NMa de fusie tussen zorgverzekeraars Eureko en De Friesland onvoorwaardelijk goed. De zorgen die de NMa had geuit in de meldingsfase, namelijk dat de nieuwe entiteit door een versterkte inkooppositie in Friesland minder concurrentiedruk zou ervaren op de zorgverzekeringsmarkt, werden in de vergunningsfase weggenomen. Lexonomics stond de partijen bij met economisch advies in de vergunningsfase.

 

Transdev/Veolia. Op 10 december 2010 keurde de NMa de fusie tussen de publiek transportondernemingen Transdev (Connexxion) en Veolia in Nederland onvoorwaardelijk goed, ondanks relatief hoge gecombineerde marktaandelen. In de vergunningsfase stond Lexonomics Transdev bij met economisch advies.

 

Agrifirm/Cehave. Op 6 mei 2010 keurde de NMa de fusie tussen Agrifirm en Cehave onvoorwaardelijk goed. Lexonomics heeft economisch advies gegeven aan partijen gedurende de vergunningsfase.

 

Koninklijke Philips/Saeco International Group. De Europese Commissie keurde op 17 juli de overname van Saeco International Group door Koninklijke Philips onvoorwaardelijk goed (M.5547). Lexonomics stond Philips bij in de concentratie procedure met kwantitatieve economische analyses op het gebied van marktafbakening en conglomeraat effecten.

 

CSM/Royal Cosun. Op 20 april 2007 heeft de NMa de overname van CSM suiker door Royal Cosun zonder remedies goedgekeurd na een uitgebreid onderzoek in de vergunningfase. Lexonomics heeft beide partijen bijgestaan met economisch advies.

 

Connexxion/GVU, Connexxion/Novio. In december 2006 heeft de NMa de overnames van GVU en Novio door vervoerder Connexxion goedgekeurd zonder remedies. Ondanks een hoog gecombineerd marktaandeel concludeerde de NMa dat beide overnames geen mededingingsproblemen veroorzaakten omdat een biedanalyse (“bidding analysis”) had uitgewezen dat GVU en Novio niet de meest nabije concurrenten van Connexxion zijn. Lexonomics heeft de biedanalyse uitgevoerd voor Connexxion.

 

Commissie Verticale Integratie. Op 29 mei 2009 bracht de Commissie Verticale Integratie advies uit over de vraag of een verbod op verticale fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ‘noodzakelijk en proportioneel is voor het borgen van de publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de zorg’ (“Eindrapport Commissie Verticale Integratie“).