ECONOMISCHE STUDIES

Commissie Vertical Integratie zorg. Op 29 mei 2009 bracht de Commissie Verticale Integratie advies uit over de vraag of een verbod op verticale fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ‘noodzakelijk en proportioneel is voor het borgen van de publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de zorg’ (“Eindrapport Commissie Verticale Integratie“).

 

Nederlandse Zorgautoriteit. Samen met Freshfields Amsterdam heeft Lexonomics voor de Nederlandse Zorgautoriteit een achtergrondstudie uitgevoerd naar de afbakening van geografische markten voor ziekenhuizen in Nederland.

 

WRR. Lexonomics heeft een verkenningsstudie voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uitgevoerd naar de relatie tussen regulering en investeringen in infrastructuur.

 

OPTA (now ACM). Lexonomics heeft voor OPTA een studie uitgevoerd naar de rol van tegenwerkende kopersmacht bij de bepaling van tarieven voor vaste afgiftediensten door netwerk operatoren.