Economen

THEON VAN DIJK

Theon vierkant

t.vandijk@lexonomics.com  Dr Theon van Dijk is oprichter van Lexonomics en heeft meer dan 20 jaar ervaring in mededingings- en reguleringszaken, voor de EU Commissie en nationale autoriteiten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft ondernemingen in uiteenlopende sectoren geadviseerd in meer dan 100 procedures met betrekking tot fusies en overnames, misbruik van economische machtsposities, kartels, verticale relaties, horizontale samenwerkingsovereenkomsten, staatsteun en intellectueel eigendom. Ook heeft hij voor private partijen economische expert rapporten opgesteld ten behoeve van rechtzaken en is hij als economisch expert opgetreden.

Lees meer...

Theon heeft ook ruime ervaring met het assisteren van mededingingsautoriteiten en toezichthouders bij het beoordelen van de mate van concurrentie en mogelijke mededingingsproblemen. Hij heeft  economische studies uitgevoerd voor onder andere het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, de NMa, de NZa, OPTA en Directoraat Generaal Interne Zaken van de Europese Commissie

 

Theon is gepromoveerd in Industriële Organisatie aan de Universiteit Maastricht en is postdoctoral fellow geweest aan de Universiteit van Toulouse. Hij heeft diverse internationale academische publicaties op het gebied van mededingingsbeleid en intellectueel eigendom in onder andere de European Competition Law Review,European Economic ReviewJournal of Industrial EconomicsResearch Policy, Journal of Network IndustriesEconomics Letters, en in Nederlandstalige tijdschriften als Economisch Statistische BerichtenMarkt & Mededinging, Tijdschrift Privatisering en Actualiteiten Mededingingsrecht.

 

Theon van Dijk was bestuurslid van de Vereniging voor Mededingingsrecht van 2007 tot 2013. Hij wordt genoemd in recente internationale “Who is Who” lijst van mededingingseconomen en de Expert Guides to the World’s Leading Competition and Antitrust Lawyers/Economists van de Legal Media Group.

 

Van 2013 tot 2015 was Theon als hoofdeconoom verbonden aan het Europese octrooibureau in Munchen.

PAUL DE BIJL

Paul website foto

Dr Paul de Bijl is te bereiken bij Radicand Economics (www.radicandeconomics.com).

 

 

 

 

 

 

 

 

JONAS ROSENSTOK

jonas website

Drs Jonas Rosenstok werkt sinds september 2007 samen met Lexonomics. Daarvoor was hij bijna 3 jaar werkzaam bij de Nederlandse toezichthouder in de telecommunicatie- en post sector OPTA, waar hij in het Economisch Analyse Team zat, analyses in de omroep sector uitvoerde en een nieuwe structurele marktmonitoring opzette. Ook is Jonas gedetacheerd geweest bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa, in de sectie concentratiecontrole.

Jonas studeerde Economie aan de Universiteit van Maastricht, met een Minor in European Studies. Hij won de ENCORE Master Thesis Prize voor zijn werk over de effectiviteit van het Nederlandse clementieprogramma.

 

CV

PUBLICATIONS