2016

15 apr 2016

Octrooien en O&O samenwerking tussen Europa en China

Ter gelegenheid van 30 jaar van bilaterale samenwerking tussen het Europees Octrooibureau (EPO) en het Staatsbureau voor Intellectueel Eigendom van de Volksrepubliek China (SIPO), werd het werk “Partners in Patents for 30 years” gepubliceerd. Lexonomics droeg bij middels een studie over de samenwerking tussen Europa en China op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling en octrooien.

ACE Congres

Op 27 en 28 november vond het 2015 jaarcongres van de Vereniging voor Mededingingseconomie (“Association of Competition Economics”, ACE) plaats op de Bocconi Universiteit in Milaan. Lexonomics gaf een presentatie over de mogelijkheden voor een “duurzaamheidsverweer” onder Artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (programma).