2013

01 jan 2013

Exclusieve afnameverplichtingen Nederlandse biermarkt. Na een analyse van de concurrentie op de Nederlandse biermarkt maakte de ACM op 7 juni 2013 bekend dat er geen aanleiding is om exclusieve afnameverplichtingen in contracten tussen brouwers en horecaondernemers te verbieden. Lexonomics stond Grolsch bij met een economische beoordeling van de studies die voor de ACM aanleiding waren om de concurrentie analyse uit te voeren.

Tennet/ABB. De Rechtbank Arnhem wees op 16 januari 2013 vonnis in eerste aanleg in de zaak Tennet/ABB. In deze zaak vorderde Tennet van ABB een schadevergoeding wegens te hoge prijzen als gevolg van een kartel waar ABB aan deelnam. Het kartel betrof gasgeisoleerd schakelmateriaal. Tennet kocht dit materiaal aan voor het landelijke hoogspanningsnet in Nederland. Lexonomics staat Tennet en haar juridische adviseurs bij met een economische berekening van de schade.