2011

01 jan 2011

Koninklijke Philips/Indal Group. Op 21 december 2011 heeft DG Mededinging van de Europese Commissie de overname van Indal door Koninklijke Philips (M.6357) onvoorwaardelijk goedgekeurd. Philips en Indal zijn beiden internationaal actief op het gebied van professionele lichtarmaturen, voor gebruik binnen en buiten. Lexonomics heeft Koninklijke Philips gedurende het gehele overname proces geadviseerd.

Voorwaardelijke kortingen. Op 29 juli 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch bepaald in een kort geding zaak tussen Nestlé Nederland en Mars Nederland, dat Mars Nederland het ondernemingsprogramma met voorwaardelijke kortingen voor tankstation shops niet verder mag uitrollen. Lexonomics heeft voor Nestlé Nederland een economische analyse uitgevoerd van de competitieve effecten van het Mars ondernemingsprogramma.

Eureko/De Friesland. Op 1 juni 2011 keurde de NMa de fusie tussen zorgverzekeraars Eureko en De Friesland onvoorwaardelijk goed. De zorgen die de NMa had geuit in de meldingsfase, namelijk dat de nieuwe entiteit door een versterkte inkooppositie in Friesland minder concurrentiedruk zou ervaren op de zorgverzekeringsmarkt, werden in de vergunningsfase weggenomen. Lexonomics stond de partijen bij met economisch advies in de vergunningsfase.

Economisch onderzoek naar exclusieve contracten zorgsector. Bij het Centraal Planbureau in Den Haag becommentarieerde Theon van Dijk op 5 april 2011 een discussion paper over effecten van verticale fusies en exclusieve contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.