2010

01 jan 2010

Transdev/Veolia. Op 10 december 2010 keurde de NMa de fusie tussen de publiek transportondernemingen Transdev (Connexxion) en Veolia in Nederland onvoorwaardelijk goed, ondanks relatief hoge gecombineerde marktaandelen. In de vergunningsfase stond Lexonomics Transdev bij met economisch advies.

Voorwaardelijke kortingen CRV. Op 7 oktober 2010 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in de CRV zaak over verschillende kortingen van CRV die door de NMa als misbruik van een dominante positie waren beoordeeld. Lexonomics heeft in opdracht van CRV een economische analyse uitgevoerd waaruit bleek dat de kortingen geen mededingingsbeperkende effecten hadden. Het CBb oordeelde, onder andere verwijzend naar het Lexonomics onderzoek, dat de kortingen geen misbruik vormden.

Mededingingsanalyse zorggroepen. In juli 2010 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de uitvoeringstoets Mededingingsanalyse zorggroepen. Hierin geeft de NZa haar visie op concurrentie aspecten van zorggroepen, organisaties waarin individuele zorgaanbieders samenwerken bij het leveren van zorg voor chronische aandoeningen. In augustus 2010 publiceerden de NMa en de NZa gezamenlijk de Richtsnoeren zorggroepen. Lexonomics gaf economisch advies aan de NZa met betrekking tot beide publicaties.

Agrifirm/Cehave. Op 6 mei 2010 keurde de NMa de fusie tussen Agrifirm en Cehave onvoorwaardelijk goed. Lexonomics heeft economisch advies gegeven aan partijen gedurende de vergunningsfase.

Tegenwerkende kopersmacht. Op 16 februari 2010 publiceerde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak waarin het 2008 marktanalysebesluit vaste gespreksafgifte van OPTA  wordt bevestigd. Lexonomics voerde voor OPTA een studie uit naar tegenwerkende kopersmacht die centraal stond in het marktanalysebesluit.

Kwantificeren van schade. DG mededinging Op 26 januari 2010 hield DG Mededinging van de Europese Commissie een “expert workshop” over het kwantificeren van schade als gevolg inbreuken op de mededingingswetgeving. De verschillende bijdragen, waaronder een bijdrage van Theon van Dijk, samen met Frank Verboven, staan op DG Mededinging’s website.