2009

01 jan 2009

Koninklijke Philips/Saeco International Group. De Europese Commissie keurde op 17 juli de overname van Saeco International Group door Koninklijke Philips onvoorwaardelijk goed (M.5547). Lexonomics stond Philips bij in de concentratie procedure met kwantitatieve economische analyses op het gebied van marktafbakening en conglomeraat effecten.

Commissie Verticale Integratie. Op 29 mei 2009 bracht de Commissie Verticale Integratie advies uit over de vraag of een verbod op verticale fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ‘noodzakelijk en proportioneel is voor het borgen van de publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de zorg’ (“Eindrapport Commissie Verticale Integratie“).

Efficiëntieverbeteringen in concentratiecontrole. Op 6 februari 2009 gaf Theon van Dijk een presentatie op de Universiteit van Tilburg over de rol van efficientieverbeteringen bij de beoordeling van concentraties.