2007

01 jan 2007

Fusies in de zorgsector. Op 27 en 28 november 2007 gaf Lexonomics presentaties over fusies in de care en in de cure als onderdeel van de cursus “De zorgsector en de NMa”, die werd georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Niet-horizontale concentraties. Op 11 oktober gaf Theon van Dijk op het 5e jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2007 een presentatie over de concept richtsnoeren niet-horizontale concentraties van de Europese Commissie.

Nieuwe partner. Met ingang van september 2007 werkt Jonas Rosenstok samen met Lexonomics op regulerings- en mededingingszaken. Jonas is bijna 3 jaar werkzaam geweest bij de telecom toezichthouder OPTA, waar hij in het Economisch Analyse Team zat en zich specialiseerde in de omroepsector.

Vox artikel over private handhaving. Samen met Frank Verboven heeft Theon van Dijk een commentaar geschreven over de private handhaving van EG mededingingsregels voor Vox, een “policy portal featuring research-based analysis and commentary from Europe’s leading economists”.

CSM/Royal Cosun. Op 20 april 2007 heeft de NMa de overname van CSM suiker door Royal Cosun zonder remedies goedgekeurd na een uitgebreid onderzoek in de vergunningfase. Lexonomics heeft beide partijen bijgestaan met economisch advies.

Markt & Mededinging. Op 17 april 2007 gaf Theon van Dijk een presentatie op de 6e Markt & Mededingingsconferentie. Onderwerp van de presentatie was “Fusies in gereguleerde sectoren”.

Prijs discriminatie. Op 16 maart 2007 gaf Theon van Dijk een presentatie op de ACLE Workshop on Strategic Firm-Authority Interaction in Antitrust, Merger Control and Regulation. Titel van zijn presentatie was “Banning price discrimination by dominant firms”.